Velkommen til sidene for sotingane og andre interresserte! www.langestrand.no Det er også mye aktuell informasjon på www.langestrand.info.

STARTSIDEN
NYTT
FORENINGER OG ORG.
OM SIDENE & KONTAKT
HISTORIE
KULTUR & ARBEID
PLAN & BESTEMMELSER
ARKIV

Klikk på logoen!innhold

Torsdag 21. oktober kl. 20.00 - 21.30 er det møte om rådmannens forslag til ny skolestruktur i Larvik by.
Vi treffes i gymsalen på Langestrand skole. Politikerne fra oppvekst og kulturkomitéen kommer for å svare på spørsmål og lytte til innspill. Samarbeidsutvalget på Langestrand skole inviterer spesielt alle foreldre med barn på skolen og håper på stort oppmøte og godt engasjement. Langestrands Nyttige Selskab oppfordrer alle Langestrands innbyggere som synes det er viktig å beholde skolen til å møte opp og si sin mening!


Høringsfristen for å uttale seg om rådmannens forslag var 13. oktober. Derfor var det også åpent møte om saken på skolen 21. september. Dette var et møte mellom FAU, SU, Nærmiljøet og Langestrands Nyttige Selskab. (Oppfordringen til å komme på dette møtet finner du nedenfor.) Møtet var godt besøkt og det kom mange gode innspill til høringsuttalelsene som ble sendt.

Alle uttalelsene som er kommet inn til kommunen finner du her. Se spesielt uttalelsene fra elevrådet på Langestrand skole, Langestrands Nyttige Selskab og fra SU og FAU Langestrand skole.

Vil du vite mer om hvordan de har det på Langestrand Skole så klikk deg inn på skolens hjemmeside her

Wenche Hellum, 18. oktober 2010.

- - - * - - -


BRYR DU DEG OM SKOLEN VÅR?

TIRSDAG 21 SEPTEMBER KL. 19.30 I GYMSALEN PÅ SKOLEN VÅR, BLIR DET INFO OM RÅDMANNENS FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV LANGESTRAND SKOLE....

Hvis du bryr deg om hvordan dine barn i disse dager og i fremtiden skal oppleve skolen i Larvik må du stille opp!


GAMLESKOLEN fra 1800-tallet var skole nr. 2. NYSKOLEN ble bygd 1914.

Du kan selv fortelle om hvordan du ønsker skolen og hvilke signaler som skal gis til våre folkevalgte i saken om nedleggelse av skolen vår. Langestrand skole har en lang historie, den strekker seg flere 100 år tilbake. Dengang måtte grevskapet holde skole for de som var barn av ansatte, det ga bergverksloven klart uttrykk for. Ingen påstår at det er grunn god nok for å opprettholde vår skole, men det er blitt et klassisk problem i vårt samfunn at kapital skal inn som et tungtveiende motargument ovenfor de menneskelige. Vi velger våre politikere, så la oss finne fram til hva slags signal vi ønsker å sende dem. Derfor er det viktigere en noengang i forbindelse med kommunens skolepolitikk at du stiller opp.
Dette gjelder selvfølgelig ikke bare de som i dag har barn på skolen, men også dere som i framtiden vil ha barn som skal gå og lære.

Info-møtet er et samarbeide mellom skolens FAU, SU, Nærmiljøet (for skolekretsen) og Langestrands Nyttige Selskab: De ønsker å informere om Larvik kommunes administrasjons tanker og ønsker. De ønsker å få fram hva slags signal dere vil at de skal sende fra seg til høringsprosessen. Et klart og tydelig signal som ikke kan misfortås av våre folkevalgte når saken skal behandles til høsten.
I dag er det ca 150 barn på vår skole. På Langestrand har vi pr.i dag et stort flertall  som har en kort og trygg skolevei. Betyr det noe feks.?
Hva må gjøres med skolen for at den skal tilfredstille " en god skole" ? Mange spørsmål som dere må vurdere og ta stilling til. Det vet arrangørene at dere kan.

Vel møtt. Vi sees.!

Ragnar Ridder-Nielsen 15. september 2010.
HÅNDBOK FOR HISTORISKE SPASERTURER
På Fritzøe Verk & Langestrand
NÅ ER DEN HER!

(8. juli 2011)