Velkommen til sidene for sotingane og andre interresserte! www.langestrand.no Det er også mye aktuell informasjon på www.langestrand.info.

STARTSIDEN
NYTT
FORENINGER OG ORG.
OM SIDENE & KONTAKT
HISTORIE
KULTUR & ARBEID
PLAN & BESTEMMELSER
ARKIV

Klikk på logoene!innhold


LANGESTRAND SENIORFORENING

Foreningen ønsker seg flere medlemmer, i flere aldersgrupper, med forskjellige interesser og gjerne tiltakslyst!

Her er foreningens vedtekter. (pdf, 63 kB.)

Foreningen har et nært samarbeid med Stiftelsen Moderne Hjem for Eldre på Langestrand

Foreningen arrangerer tilstelninger for medlemmene på Langestrand Seniorsenter i Kirkegt. 17B. Det arrangeres bl.a. "Tirsdagstreff" hver tirsdag 1100 - 1300 i sesongen, unntatt tirsdag før månedsmøte. Utenom arrangementene som er nevnt nedenfor, arrangerer vi også koldtbord/lunsj til forskjellige tidspunkt. Ved stor nok interesse drar vi også på noen korte turer.

Arrangementer våren 2016:

Månedsmøte 6/1 kl. 1800
Lunsj 20/1 kl. 1300
Månedsmøte 3/2 kl. 1800
Månedsmøte 2/3 kl. 1800
Torskeaften 16/3 kl. 1800
Årsmøte 6/4 kl. 1800
Månedsmøte 4/5 kl. 1800
17. mai arrangement
Rekefest 17/6 kl. 1800

Forøvrig:

Tirsdagstreff
hver tirsdag utenom tirsdagen før månedsmøte, fra kl. 1100 til 1300.


Vi har også et party-telt, 72 kvadratmeter, som kan leies ut til medlemmer for kr. 1500,- pr. helg.

Siden TV er på plass kan vi ha en og annen hyggekveld med ønskede programmer og noe å bite i.
Kom med ønsker!

Styret

Leder: Lise Jensen, tlf. 952 35 852

           Kasserer: Gunnar Strand,
Tlf: 951 40 359, Epost: gunnar.strand [på] vfk.no ([på] = @)

        Sekretær: Gunnar Uppstad,
Tlf: 990 25 050

        Styremedlem: Jan Kaasa,
Tlf: 911 76 445, Epost: kaasa.jan [på] gmail.com ([på] = @)

        Styremedlem: Åse Ramberg,
Tlf: 467 87 064, Epost: alf.hansen17 [på] gmail.com ([på] = @)

    Varamedlem: Sven Stave,
Tlf: 920 69 325, Epost: sven.stave [på] start.no ([på] = @)

    varamedlem: Sverre Jensen,
Tlf: 911 58 689, Epost: sve-jen2 [på] online.no ([på] = @)

Langestrand Seniorsenter, kjøkken: Telefon: 33187543

Denne siden er oppdatert 5/1 2016


HÅNDBOK FOR HISTORISKE SPASERTURER
På Fritzøe Verk & Langestrand
NÅ ER DEN HER!

(8. juli 2011)