Velkommen til sidene for sotingane og andre interresserte! www.langestrand.no Det er også mye aktuell informasjon på www.langestrand.info.

STARTSIDEN
NYTT
FORENINGER OG ORG.
OM SIDENE & KONTAKT
HISTORIE
KULTUR & ARBEID
PLAN & BESTEMMELSER
ARKIV

Klikk på logoene!innhold

LANGESTRANDS NYTTIGE SELSKAB

Medlemskap er viktig! Bli medlem!

Langestrands Nyttige Selskab ble som kjent stiftet i året 1877.

Det kan trygt sies at vi er et av Norges aller første vel-lag. Når du leser våre statutter får du et innblikk i hva som en mener er viktig for Langestrand. Her er selskabets vedtekter. (pdf 114 kB)

Styret i dag er av den oppfatning at vi har forpliktelser ovenfor dette historiske bomiljøet. Vi må passe oss for at særegenheten til Langestrand ikke forsvinner i et for moderne arkitekt språk. Nytt og gammelt kan forenes med omtanke. Det er derfor det er viktig å ha bevaringsplanen som en grunnpilar i tanken når en ønsker endringer. Vi ønsker ikke at Langestrand bare skal huskes via gamle postkort, men skal oppleves daglig, på en positiv måte. Både innbyggere og besøkende skal «forelske» seg i dette sted med hele sitt hjerte. Beboerne har selv sørget for det meste, fordi de har hatt et sterkt engasjement. Eget eldresenter som gir eldre en mulighet til fortsatt å bo i deres oppvekstområde. Kirke som er tegnet og satt opp i felleskap av beboerne, derfor navnet Enighetens Kirke. Egen skole som gir trygg skolevei og hvor de fleste elevene er beboere på Langestrand. Langestrand bad og Batteristranda ligger der som perler foran våre boliger. Utsikt til havet har de fleste. Nærhet til sentrum og kultur-arenaer har vi. For barnefamilier har Langestrands befolkning førsterett til barnehage-plass på Leikvang. Fordi denne ble startet av «jentene i Selskabet». Kort sagt, kan det bli bedre? Styret ønsker et trygt bomiljø for alle og da mener vi alle. Noen kan falle utenfor av diverse årsaker, men de bør ikke stilles i skyggen av den grunn. Fellesskap skaper trygghet, sies det og vi føler at det ligger noe i det.

I gamle dager kjente alle hverandre, derfor fikk de fort kleggenavn. Det ble ikke satt på en person fordi den ikke var likt, men ble ofte referert til noe særegent. Slik er det også med Langestrand. Navn som Republikken og sotin`ær går stadig igjen. Dette oppfattes idag som honnør ord, nettopp fordi de gir et historiskt tilbakeblikk på særegenheten.

Langestrand og Fritzøe Verk har opp gjennom mange 100 år vært en og samme smeltedigel. Derfor tør vi håpe at våre myndigheter ser dette og sørger for at vår felles arv lever videre på en slik måte at disse to blir ivaretatt som de fortjener sammen. Det var ikke før etter midten av 1800 at bedriften Treschow-Fritzøe ble inngjerdet. Da kom portnerboligene.

Styret sier ja-takk til alle dere som ønsker å engasjere dere på den ene eller andre måten. Vær aldri i tvil om at dere kan hendvende dere for å få svar på hva som tenkes på i eget hode.

Lev godt på Langestrand, LEVE REPUBLIKKEN!


Styret består av:

Leder : Ragnar Ridder-Nielsen, Kullvn. mob. 90 77 11 90

Sekretær : Fredrik Røe, Langesgt. mob. 48 26 71 21

Kasserer : Terje Martinsen, Mellomgt. mob. 47 45 26 29

Styremedlem : Unn Hvaara, Fjellgt. mob. 90 87 81 03

Styremedlem : Helge Pedersen, Stavernsvn. mob.95 92 17 40

Styremedlem : Mariann Johnsen, Skolestredet. mob. 93 87 45 32

Styremedlem : Kurt B. Nilsen, Brønngt. mob. 92 08 84 45


varamedlem : Tor Olav Eie Kirkegt


Postkasse har vi i Kirkegt. 17. Den står inne i gangen på Eldresentret.
Mailadresse er:
ridder@kanal.noDenne siden er oppdatert 11.juli 2010.

Gå til startsiden
www.langestrand.no

HÅNDBOK FOR HISTORISKE SPASERTURER
På Fritzøe Verk & Langestrand
NÅ ER DEN HER!

(8. juli 2011)