Velkommen til sidene for sotingane og andre interresserte! www.langestrand.no Det er også mye aktuell informasjon på www.langestrand.info.

STARTSIDEN
NYTT
FORENINGER OG ORG.
OM SIDENE & KONTAKT
HISTORIE
KULTUR & ARBEID
PLAN & BESTEMMELSER
ARKIV

Klikk på logoene!innhold

NYTT ORGEL I KIRKEN PÅ LANGESTRAND I 1963.

Etter et flott informasjonsmøte i Langestrands kirke, om de 3 kirker kan det være artig å fortelle om litt nære ting.


I 1963 sendte daværende menighetsråd et brev til Larvik kommune om støtte til å få et nytt orgel.

Bystyret behandlet saken i februar og bevilget kr. 25000,- til ombygging og utvidelse av orgelet i kirken.
Her refereres saken:
I april 1963 får kommunen en hendvendelse fra Langestrand med en orientering om orgelsakene pr. "dags dato".
Det står:
  Ombyggingens omfang og karakter.
  Orgelet i Langestrands kirke er bygget i 1879 med 6 stemmer fordelt på et manual og  pedal og med mekanisk traktur. I 1936 ble det ved orgelbygger Jørgensen, Oslo, innstalert ventilator for elektrisk vindforsyning, samtidig som orgelet fikk en grundig gjennomgåelse og hovedstemming. Det senere ettersyn og vedlikehold har vært utført av orgelbygger Jørgensen, og det falt derfor naturlig å hendvende seg til dette firma angående den forestående ombygging og utvidelse.
  Vi vil i den forbindelse også nevne at orgelbygger Jørgensen fører tilsyn med orgelet i Larvik kirke, krematoriet og øvrige kirker i vårt distrikt.
  Det er en forutsetning at grunnklangen i orgelet skal bevares, likesom det nuværende prospekt og innramming foreblir uforandret, og på dette grunnlag har orgelbygger Jørgensen utarbeidet det foreliggende tilbud. I korte trekk kan nevnes at oergelet får 2 manualer, 5 nye stemmer og svell for 2 manual.
  Etter at det første forslag var mottatt, reiste organist Meyer Pedersen til Oslo for å høre de foreslåtte stemmer ved fabrikken og for å drøfte enkelte detaljer. I neste omgang kontaktet vi som sakyndige domorganist Myklegård, Tønsberg, som sammen med orgelbygger Gulbrandsen fra leverandøren og organist Meyer Pedersen gjennomgikk orgelet i kirken samt spesifikasjonene for den foreslåtte ombygging. Domorganist Myklegård hadde ingen innvendinger mot forslaget, men foreslo ovenfor leverandøren at tilbudet ble utvidet til også å omfatte Ryggpositiv med 4 stemmer, bygget etter de mekaniske sløyfeladesystem. Dette tilbudet er mottatt, men er utenfor all interesse, da det vil medføre en tilleggspris på kr. 27500,00 + mva.
  Vi håper at vi på grunnlag av disse opplysninger vil få Larvik kommunes tillatelse til å bestille orgelet hos firma J.H.Jørgensen, såsnart de nødvendige midler er skaffet til veie.
  Finansieringen er foreslått slik:
Det endelige tilbud lyder på kr. 42.000,00
+ 1\9 omsetningsavgift         kr.  4.666,67
total                                    kr. 46.666,67
I tillegg opphold for 2 orgelbyggere i ca. 3 uker for et beløp av maksikum kr. 1600,00
Utover dette tilbudet kommer innredning av et rom bak orgelet samt sjauerhjelp, slik at vi må regne med et samlet beløp på ca. kr. 50.000,00.
I tilbudet er tatt vanlig forbehold om prisstigning.
Pr. dags dato disponerer vi følgende midler:
Bankkonto                              kr.  7.325,00
Skriftelig tilsagn fra privat giver kr.  5.000,00
tilsagn fra Larvik kommune     kr. 25.000,00

Så kommer noe til da fra kirken.

Vi beklager meget at den private støtte som vi nevner i vårt brev av 10.januar 1962 ikke har blitt så stor som vi hadde god grunn til å regne med, men vi vil fortsatt gjøre vårt ytterste for å samle inn et så stort beløp som mulig.  Situasjonen er imidlertid slik idag at orgelet knapt kan sies å være brukelig, og med 12-14 måneders leveringstid fra bestillingsdato, er det av største betydning at bestillingen kan plaseres hurtigst mulig.
  Slik som situasjonen er nå, ser menighetsrådet seg nødsaget til å søke Larvik kommune om følgende ordning.
   1. orgelet bestilles omgående for levering snarest mulig i 1964.
   2. Menighetsrådet gjør en innsats for å skaffe mest mulig av restbeløpet innen orgelet er ferdig-levert, mens Larvik kommune garanterer å bevilge det beløp som eventuelt kommer til å stå udekket.
  Vi håper på en hurtig behandling og et gunstig svar.
Og det ble det.
  Slik forholdene ligger an finner en å måtte anbefale menighetsrådets forslag.
Spørsmålet om dekning av restbeløp får man ta opp når leveringen er skjedd og man får oversikt over hvor meget kommunen må ut med.
Bystyret samtykker med rådmannens innstilling at Langestrand menighetsråd bestiller hos firma Jørgensen på de vilkår som er nevnt i menighetsrådets skriv 6\4 1963."


Dette er nedskrevet av Ragnar Ridder-Nielsen 10. november 2010
(Publisert 21. november 2010)Til startsiden
www.langestrand.no

HÅNDBOK FOR HISTORISKE SPASERTURER
På Fritzøe Verk & Langestrand
NÅ ER DEN HER!

(8. juli 2011)